About Us

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับวินมาสเตอร์

บริษัท วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด

บริษัท วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2539 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าทางด้านงานอลูมิเนียม งานกระจก ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร ในสายงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆ สำหรับบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม รวมไปถึงอาคารสูง ทั้งของหน่วยงาน เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แบรนด์ Winmaster

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและ พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสินค้า ในแถบยุโรป โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดีไซน์ที่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้ งานให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประเภทของงาน หรือพื้นที่ติดตั้ง ให้มากขึ้น ตลอดจนความแปลกใหม่ของสินค้าที่เพิ่มเติมเข้ามาอัพเดท เทรนในแต่ละช่วง ในทุกๆ ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับตลาดความ ต้องการรูปแบบใหม่ ๆ ของผู้บริโภคได้มากขึ้น จนได้รับความไว้วางใจ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังประเทศพม่าและกำลังจะมีโครงการขยาย สาขาไปยังภูมิภาคอาเซียนอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการใช้ สินค้าในทุกๆกลุ่ม ให้ได้รับความพึงพอใจในเรื่องของสินค้าและการบริการให้ มากที่สุด เหมือนสโลแกนของบริษัทที่ว่า Think Variety, Think Winmaster

ประวัติวินมาสเตอร์

ประวัติ Winmaster

1996
V.N. Aluminum Co, utd. established
1996
2007
Expand the factory area to 1,600 SQ.M.
2007
2008
Winmaster brand established แบรนด์ Winmaster ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าทางด้านงานอลูมิเนียม งานกระจก ทั้งงาน ภายนอกและภายในอาคาร ในสายงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆ สำหรับบ้านจัดสรร อาคาร พาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม รวมไปถึงอาคารสูง ทั้งของหน่วยงาน เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรองรับความต้องการใช้สินค้าในทุกๆกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจในเรื่องของสินค้าและการบริการให้มาก ที่สุด เหมือนสโลแกนของบริษัทที่ว่า Think Variety, Think Winmaster
2008
2010
Expand the factory area to 2,500 SQ.M. Has moved the factory base to Khlong Luang District, Pathum Thani Province, and expanded the factory area to 2,500 SQ.M.
2010
2012
Established a window and door showroom Winmaster
2012
2016
Expand the factory area to 4,500 SQ.M
2016
2020
Expand branch to Myanmar The branch has been expanded with the establishment of the largest factory and window door showroom in Yangon, Myanmar, and there is a project to expand branches to/other ASEAN regions.
2020
2021
Expand the factory area to 6,000 SQ.M.
2021
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของ ลูกค้า

การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและตอบโจทย์การใช้สอยให้เหมาะสมตาม สภาพอากาศทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

พัฒนาการบริการด้วยความใส่ใจและบุคลากรให้เชี่ยวชาญและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว

วิสัยทัศน์

วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีของประตูและหน้าต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดตามหลักปรัชญาการทำงาน Q-SIR ได้แก่

Quality

คุณภาพต้องมาที่ 1

Service

บริการด้วยหัวใจ

Innovation

ใช้นวัตกรรมนำสู่เป้าหมาย

Reliable

จริงใจต่อลูกค้า ร้านค้า และพนักงาน

ผลงานและรางวัล

Certificate